Klimatizace

Klimatizace:

-základní prověření funkce

-kontrola tlaku chladiva v okruhu

-odsátí starého chladiva + recyklace

-kontrola těsnosti chladícího okruhu - vakuace

-likvidace vlhkosti v chladícím okruhu

-doplnění chladiva plynem R134, kompresního oleje, UV barviva

Provádíme opravy klimatizace:

-opravy potrubí + tlakových hadic

-výměna kondenzátorů, výparníků

-výměna sušiče, expanzních ventilů a jiné.

Doporučená služba zákazníkovi:

-dezinfekce a čištění vzduchového vedení - sprejem nebo mikrobiologicky pomocí ozónu O3

-výměna pylového filtru

Výhody čištění mikrobiologickou dezinfekcí ozónem O3:

-odstranění vzniklých bakterií, virů, plísní, hub např. (ve výparníku klimatizace), které způsobují

zápach a vyvolávají alergickou reakci a nelze je odstranit ručním ani chemickým čištěním

-dezinfekce probíhá 15 - 60 minut dle velikosti vozidla